LATVIJAS NOTĀRS

Latvijasnotars.lv ir web bāzēts risinājums, kas ļauj saņemt notāra pakalpojumus un konsultācijas attālināti.

Ruby on RailsReact Native

Latvijas Notārs piedāvā saņemt Zvērinātā notāra pakalpojumus tiešsaitē. Risinājums apvieno gandrīz 90% no padomē esošiem Zvērinātiem notāriem, klientam attēlojot pakalpojumu sniegšanas vietas uz kartes. Šādā veidā var ātri un viegli atrast notāru no saraksta vai kartes veidā. Katram notāram portālā ir sagatavota personīgās kartiņas, kas attēlo kontaktinformāciju, izglītības un atestācijas informāciju kā arī darba laikus.

Izvēloties notāru, visus interesējošos jautājums un arī vizītes laiku var noskaidrot ar iebūvētās sarakstes funkcionalitātes palīdzību. Vizīti var organizēt gan klātienē, gan arī video konferences formātā.

Uzbūvētais uz Twillio platformas konferences modulis ļauj tikšanās novadīt viena risinājuma ietvaros, bez nepieciešamības apmainīties ar trešās sistēmas saistēm. Padziļinātā integrācijas ar eParaksts un Latvija.lv maksājuma moduli ļauj viena video konferences laikā noskaidrot visus nepieciešamos jautājumus, sagatavot dokumentus, tos parakstīt un arī veikt pakalpojuma apmaksu.

Video konferencei var būt piesaistītais vairākas iesaistītās puses, kur katra no tām var piedalīties parakstīšanas procesā. Pēc veiksmīgās apmaksas visas iesaistītās puses saņem elektroniski parakstītos dokumentus. Ātri, ērti un mūsdienīgi!

Risinājums ir aktīvā attīstības fāzē, jau šobrīd tur ir pieejami 20 dažādi notāru pakalpojumi, risinājumu mēneša laikā izmanto n lietotāji, tiek sagatavoti un parakstīti n dokumenti.

  • Tehnisko prasību izstrāde
  • Sistēmas izstrāde
  • Uzturēšana un projekta attīsība

Tehnoloģijas, kuras izmantojām LATVIJAS NOTĀRS risinājuma radīšanā:

iOS / Android / cross-platform

viedierīču lietotnes

Biznesa kritisku

sistēmu izstrāde

UI / UX

dizains