GAIS

GAIS ir GASO sistēma gāzes vada izbūves pieteikšanai, pieteikumu pārvaldīšanai, dokumentācijas sagatavošana un rēķinu izrakstīšanai. Procesu optimizācijai sistēma ir integrēta ar vairākām informācijas sistēmām.

Ruby on RailsReact.js

Situācijas apraksts

Pirms sistēmas ieviešanas gāzes vada izbūves pieteikšana notika ar fiziskās formas aizpildīšanu vai arī caur nemoderno portālu. Pieteikumi, kuri tika iesniegti caur vairākiem avotiem tālāk tika manuāli reģistrēti iekšējā sistēmā, kur arī tika administrēti pieteikumu statusi. Bija iesaistītas arī citas sistēmas, kurās tika apstrādāti pieteikumi - piem. ĢIS, kur tiek veikta gāzes vada projektēšanas darbi. Sistēmu sadrumstalotība un manuālā darba īpatsvars negatīvi ietekmēja darba efektivitāti.

Risinājums

GASO informācijas sistēma ļauj klientiem pieteikt gāzes vada izbūvi, savukārt GASO veikt pieteikumu apstrādi, administrēt statusus un veikt izpildes plānošanu. Piesakot projektu, sistēma automātiski ģenerē nepieciešamo dokumentāciju, būtiski samazinot manuālā darba apjomu.

Sitēma ļauj veikt gan projekta izstrādes izmaksas, gan arī projecēt to rentabilitāti, ņemot vērā gan kopējās izmaksas, gan gala lietotāju skaitu. GAIS integrācija ar citām informācijas sistēmām atvieglo dokumentu aprites procesus. Papildus tika izveidota integrācija ar ĢIS risinājumu, kas viegli ļauj atvērt projekta plānojumu no pieteikuma lietas.

Sistēmas funkcionalitāte iekļauj arī automātisko rēķinu izrakstīšanu par projekta izstrādes pakalpojumiem, kas ir integrēta ar grāmatvedības sistēmu rēķinu nosūtīšanai un apmaksas statusa saņemšanai. Papildus tika izstrādāta arī moderna un lietotājam draudzīga pašapkalpošanas vide, kur ir iespējams veidot pieteikumus, apskatīt aktuālo informāciju kopā ar visu pievienoto dokumentāciju.

Tehnoloģijas, kuras izmantojām GAIS risinājuma radīšanā:

Biznesa kritisku

sistēmu izstrāde

UI / UX

dizains