AUSTRA ERP

Pilnvērtīgs ražošanas plānošanai radīts rīks, kas nodrošina intuitīvu un pārskatāmu sistēmas interfeisu, kas darbiniekiem sniedz pilnu informāciju savu tiešo pienākumu izpildei, kā arī atskaites uzņēmuma vadībai informētu lēmumu pieņemšanai.

Ruby on RailsReact Native

Izaicinājums: Būtisks faktors ražošanas uzņēmumu digitālajā attīstībā - tieši industrijai radītas programmatūras piedāvājums jūtami polarizēts.

Alternatīva #1

Izvēlēties kādu no pasaulē vadošajām standarta platformām (SAP, Oracle, Dynamics, u.c.), taču šāda veida sistēmas ir relatīvi dārgas jau standarta izpildījumā, turklāt ieviešanas projekta investīciju apjomu vēl ievērojami palielina nepieciešamo sistēmas pielāgojumu un integrāciju izstrāde.

Alternatīva #2

Komplektēt uzņēmuma digitālo infrastruktūru no vairākiem SaaS arhitektūrā balstītiem risinājumiem (Salesforce, Scoro, Asana, u.c.). Lai arī šāda veida pieeja piedāvā ievērojami elastīgākus investīciju modeļus, tā, visdrīzāk, neļaus uzņēmumam sasniegt pilnu atdevi no procesu digitalizācijas, ņemot vērā ierobežotas pielāgošanas iespējas un atkarību no pakalpojumu sniedzēja produkta attīstības stratēģijas, nevis paša uzņēmuma biznesa vajadzībām.

Risinājums: Izstrādāts jauns ERP risinājums

Austra ERP ir pilnvērtīgs ražošanas plānošanai radīts rīks, kas nodrošina intuitīvu un pārskatāmu sistēmas interfeisu, sniedzot darbiniekiem pilnu informāciju savu tiešo pienākumu izpildei, kā arī nodrošin atskaites uzņēmuma vadībai informētu lēmumu pieņemšanai.

Austra ERP - pilnībā web-bāzēta

Tas dod iespēju uzņēmuma darbiniekiem ievērojamu daļu procesu veikt un kontrolēt attālināti, turklāt platforma sniedz uzņēmumiem iespēju savā digitālajā infrastruktūrā iesaistīt citus piegādes ķēdes dalībniekus - izplatītājus, piegādātājus, apakšuzņēmējus, klientus. Šāda pieeja ļauj uzņēmumiem ievērojami palielināt informācijas aprites ātrumu, kas ir viens no konkurētspējas nodrošināšanas priekšnoteikumiem.

Rezultāts

  • Moderna web-bāzēta platforma ražojošiem uzņēmumiem
  • Sistēmas pielāgošanas iespējas atbilstoši uzņēmuma vajadzībām
  • Iespēja pārvaldīt procesus attālināti
  • Iespēja procesu infrastruktūrā integrēt sadarbības partnerus - pārdevējus, izplatītājus, piegādātājus, apakšuzņēmumus un klientus
  • Pilnvērtīgs ražošanas plānošanai radīts rīks

Tehnoloģijas, kuras izmantojām AUSTRA ERP risinājuma radīšanā:

iOS / Android / cross-platform

viedierīču lietotnes

Biznesa kritisku

sistēmu izstrāde

UI / UX

dizains