Programmatūras izstrāde

MAK IT ir Latvijas uzņēmums, kas sniedz pilna cikla pakalpojumus programmatūras izstrādei

Telekomunikācijas un tehnoloģijas
Enerģija
Ražošana
Degvielas tirdzniecība
Inovācijas (startups)
Loģistika
Klientu un darbinieku lojalitāte

Pakalpojumi

MAK IT ir Latvijas uzņēmums, kas sniedz pilna cikla pakalpojumus programmatūras izstrādei - no biznesa prasību analīzes līdz risinājumu izstrādei, testēšanai, ieviešanai un tālākai attīstībai. MAK IT komanda ir veiksmīgi izstrādājusi un ieviesusi IT risinājumus vidējiem un lieliem Latvijas uzņēmumiem, iegūstot teicamu pieredzi dažādās biznesa nozarēs.

Sistēmu arhitektūras
konsultācijas un dizains
Programmatūras kvalitātes
nodrošināšana
Programmatūras izstrāde
un uzturēšana
24 / 7
klientu atbalsts
Nacionālais attīstības plāns 2020 logo, ERAF logo

Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 1.2.1. specifiskā atbalsta mērķa “Palielināt privātā sektora investīcijas P&A” 1.2.1.1. pasākumā “Atbalsts jaunu produktu un tehnoloģiju izstrādei kompetences centru ietvaros” SIA “MAŠĪNBŪVES KOMPETENCES CENTRS” no 2019.gada 1.aprīļa līdz 2021.gada 31.decembrim īsteno projektu Nr.1.2.1.1/18/A/008 “Mašīnbūves kompetences centrs”.

Projekta “Mašīnbūves kompetences centrs” ietvaros SIA “MAK IT” sadarbībā ar SIA “ROBOEATZ” 2019. gada 1.aprīlī uzsāk starpnozaru pētniecības projekta Nr. 4.1.1 “Robotizētas ēdienu pagatavošanas iekārtas izstrāde” īstenošanu.

Pētniecības projekta mērķis ir robotizētas ēdienu pagatavošanas iekārtas izstrāde, kas ietver iepriekšējā pētniecības projektā (ID Nr. 1.2.1.1/16.A/003) izstrādāto komponenšu savietošanu, papildus nepieciešamo komponenšu izpēti, vadības sistēmas pētniecības un izstrādes darbus un prototipa izveidošanu.

Pētījumu plānots realizēt līdz 2020.gada 30.jūnijam.

Projekta kopējās izmaksas plānotas EUR 300 000 apmērā, tai skaitā EUR 205 700 Eiropas Reģionālās attīstības fonda finansējums.

2019. gada 2. ceturksnī uzsākta informācijas sistēmas sākotnējo komponenšu apzināšana, nepieciešamā skeleta izveide, tai skaitā:

  • Integrācija ar OPC-UA severi;
  • Sākts pētījums algoritmiem par efektīvu laika izmantošanu veicot paralēlas komponenšu darbības ar reāllaika sekošanu izpildei un darbību pārkonfigurēšanu atkarībā no izpildes statusiem.

2019. gada 3. ceturksnī veikta Informācijas sistēmas un automatizācijas komponenšu apzināšana un izveidots nepieciešamais skelets. Veikts pētījums un uzsākta eksperimentālā izstrāde pie Rokas un katla kontroles - drošas komandu nodošana un komandu strukturēšana.

Pieredze

MAK IT pieredze ietver zināšanas par dažādām tehnoloģijām, kas dod iespēju realizēt sarežģītus projektus, izpildot klientu vīzijas, prasības un vēlmes attiecībā uz konkrēto IT risinājumu. Katram projektam tiek veidota atsevišķa komanda, kas atkarībā no vajadzības sastāv no programmatūras inženieriem, programmatūras arhitekta, biznesa un sistēmu analītiķiem un projektu vadītāja.

Klientu pārvaldības
sistēmas
Mobilās aplikācijas
iOS, Android, Web
Degvielas tirdzniecības transakciju apstrādes un pārvaldības sistēmas
Transporta un loģistikas vadības sistēmas
Mākoņu risinājumi
Cloud Services
E-komercijas
portāli
Klientu un darbinieku
lojalitātes sistēmas
Telemetrijas informācijas
pārvaldības portāli
Ražošanas procesu pārvaldības sistēmas
pārdošana, plānošana, izpilde, montāža, uzturēšana
Integrācijas
Oracle E-Business Suite, SAP, NAV Dynamics, Axapta, HansaWorld, Horizon, u.c.

RubyRuby on RailsJavaScriptiOSSwiftAndroidJavaDockerGraphQLPostgreSQLMySQLMongoDBOracleBootstrapReact.jsReact NativeVue.js

Klienti

Komanda

Iepazīsties ar komandu

Kontakti

+371 20001073 par piedāvājumiem, rēķiniem
+371 29157114 par projektiem
info@makit.lv
Ūnijas iela 12A, 3. stāvs, Rīga

SIA "MAK IT", 50103381201
Pulkveža Brieža iela 8-1, Rīga, LV-1010
Swedbanka, LV35HABA0551030249128

Ūnijas iela 12A, 3. stāvs, Rīga