Programmatūras izstrāde

MAK IT ir Latvijas uzņēmums, kas sniedz pilna cikla pakalpojumus programmatūras izstrādei

Telekomunikācijas un tehnoloģijas
Enerģija
Ražošana
Degvielas tirdzniecība
Inovācijas (startups)
Loģistika
Klientu un darbinieku lojalitāte

Pakalpojumi

MAK IT ir Latvijas uzņēmums, kas sniedz pilna cikla pakalpojumus programmatūras izstrādei - no biznesa prasību analīzes līdz risinājumu izstrādei, testēšanai, ieviešanai un tālākai attīstībai. MAK IT komanda ir veiksmīgi izstrādājusi un ieviesusi IT risinājumus vidējiem un lieliem Latvijas uzņēmumiem, iegūstot teicamu pieredzi dažādās biznesa nozarēs.

Sistēmu arhitektūras
konsultācijas un dizains
Programmatūras kvalitātes
nodrošināšana
Programmatūras izstrāde
un uzturēšana
24 / 7
klientu atbalsts
Nacionālais attīstības plāns 2020 logo, ERAF logo

MAK IT SIA piedalās Eiropas Savienības pētniecības projektā "Datorredzē un datu zinātnē balstīta kvalitātes kontroles un vadības risinājuma izstrāde pārtikas rūpniecībai", projekta numurs - 1.2.1.1/16/A/004, sadarbībā ar Latvijas Pārtikas Kompetences Centru.

Kompetences centrs aptver divus zinātniskos virzienus.

Latvijas ražotāju produktu tirgus palielināšana, kas ietver:

  • Glabāšanas iepakojuma pētījumi;
  • Glabāšanas laiku un nosacījumus uzlabojošas tehnoloģijas;
  • Jauni produkti plašākām tirgus preferencēm.

Ražošanas pievienotās vērtības un konkurētspējas palielināšana, kas ietver:

  • Pārtikas blakusproduktu izmantošanas uzlabošana augstākas pievienotās vērtības produktos;
  • Lauksaimniecības un augļkopības pētījumi resursu izmantošanas efektivitātes uzlabošanai – piemērotākas sugas, audzēšanas tehnoloģijas;
  • Jauni, inovatīvi produkti ar augstāku pievienoto vērtību maksimāli izmantojot esošos tirgus, tehnoloģijas, citus ražošanas faktorus.

Kompetences centra projekta mērķis ir atbalstīt vismaz 14 pētījumus atbilstoši definētajiem pētniecības virzieniem, attīstot jaunus produktus un tehnoloģijas nozarē un ieviešot tās ražošanā, tādējādi veicinot pētniecības un rūpniecības sektora sadarbību, kā arī nozares komersantu konkurētspējas paaugstināšanu.

Projekts tiek īstenots no 2017. gada 15. jūlija līdz 2018. gada 31. decembrim.

2017. gada 4. kvartālā tika izveidota produkcijas attēlu apkopošanas sistēma attēlu analīzes pētījumu veikšanai.

2018. gada 1. kvartālā tika izveidota attēlu klasificēšanas sistēma papildus kamerai.

2018. gada 2. kvartālā pabeigti defektu analīzes algoritmi un sistēma testam, efektivitātes izvērtējumam caurspīdīgām un puscaurspīdīgām šuvēm nodrošinot sasaisti ar esošo sensoru (biezuma datiem). Izstrādāts iepakojuma priekšformēta produkta atpazīšanas algoritms un iegūti attēli. Šie attēli tiks izmantoti pilnam divu kameru risinājumam.

Pieredze

MAK IT pieredze ietver zināšanas par dažādām tehnoloģijām, kas dod iespēju realizēt sarežģītus projektus, izpildot klientu vīzijas, prasības un vēlmes attiecībā uz konkrēto IT risinājumu. Katram projektam tiek veidota atsevišķa komanda, kas atkarībā no vajadzības sastāv no programmatūras inženieriem, programmatūras arhitekta, biznesa un sistēmu analītiķiem un projektu vadītāja.

Klientu pārvaldības
sistēmas
Mobilās aplikācijas
iOS, Android, Web
Degvielas tirdzniecības transakciju apstrādes un pārvaldības sistēmas
Transporta un loģistikas vadības sistēmas
Mākoņu risinājumi
Cloud Services
E-komercijas
portāli
Klientu un darbinieku
lojalitātes sistēmas
Telemetrijas informācijas
pārvaldības portāli
Ražošanas procesu pārvaldības sistēmas
pārdošana, plānošana, izpilde, montāža, uzturēšana
Integrācijas
Oracle E-Business Suite, SAP, NAV Dynamics, Axapta, HansaWorld, Horizon, u.c.

RubyRuby on RailsJavaScriptiOSSwiftAndroidJavaDockerGraphQLPostgreSQLMySQLMongoDBOracleBootstrapReact.jsReact NativeVue.js

Klienti

Komanda

Iepazīsties ar komandu

Kontakti

+371 20001073 par piedāvājumiem, rēķiniem
+371 29157114 par projektiem
info@makit.lv
Ūnijas iela 12A, 3. stāvs, Rīga

SIA "MAK IT", 50103381201
Pulkveža Brieža iela 8-1, Rīga, LV-1010
Swedbanka, LV35HABA0551030249128

Ūnijas iela 12A, 3. stāvs, Rīga